lifting church      
 ਹੋਮ
 ਸੇਵਾਵਾਂ
 ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰ
ਮਸੀਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
 ਲਿੰਕ / ਕੜੀ
 ਇੰਗਲਸ਼
 ENGLISH

 

ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜਨਵਰੀ ੩੦ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 6 ਤਕ

ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੧

ਐਤਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ ੩੦ - ਜਿਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ
ਸੋਮਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ ੩੧ - ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ

ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੧

ਮੰਗਲਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ ੧ - ਸਵਰਗ ਚ ਰਚਿਆ
ਬੁਧਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ ੨ - ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ
ਵੀਰਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ ੩ - ਰੋਂਦੂ ਕਾਕਾ !
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ ੪ - ਖੰਡਿਤ ਦਿਲ
ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ ੫ - ਐਨਾ ਭੁੱਖਾਂ, ਘੋੜਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ !

ਅਪਰੈਲ ੨੦੧੧

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਪਰੈਲ ੧ - ਸਾਡੀ ਮੁਕੁਕਤੀ ਦਾ ਲੇਲਾ
ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ, ਅਪਰੈਲ ੨ - ਪਰਮੇਸ਼ੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ
ਐਤਵਾਰ, ਅਪਰੈਲ ੩ - ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਕੜੀ ਜੰਗੰਗਲ ਚੱਉਤੁਤੇ ਉੁੱਚੱਚਾ ਚੜਾਇਆ